Scene of the Crime II, 2009.

10:45 minutes.

Sydhavnen, København SV. 2450 DK.

Gennem mange år har det været et yndet område for dansk litteratur, tv-serier og film, som stedet hvor den små kriminelle forbrydertype bor, eller på anden måde har berøring med. Der er udviklet en særlig kriminel mytologi for Sydhavnen.
Sydhavnen har en yderst broget sammensætning, etnisk, sprogligt, religiøst og kulturelt. Det er det sted i Danmark med den laveste husstandsindkomst og den laveste gennemsnitslevealder.

The South Harbour District, Copenhagen SV. DK-2450

Through many years it has been a popular spot in Danish literature, television serials and movies, being the place where minor criminal offender types live, or they are otherwise connected to it. A special criminal mythology of the South Harbour District has evolved.
The composition of the South Harbour District is very varied, ethnically, linguistically, religiously and culturally. It is the place in Denmark with the lowest average income of a family and the shortest average life expectancy.