First part of Twilight, 2009.

Second part of Twilight, 2009.

13:21 minutes.

(scroll down for English version)

Jeg var kravlet forbi et trådhegn, over bunker af kampesten, for at sidde ved kysten og kikke på solnedgangen over Marmarahavet. Solen sidste stråler glimtede i vandet og var på vej ned over de kubeformede tårne ind over byen. Længere ude på kampestenene løb der nogle vilde hunde rundt. Jeg sad med en fornemmelse af at blive deres næste måltid. Men efter nogle minutter forstod jeg at de ikke var interesserede i mig, ja, de var nærmest ligeglade. Deres flakkede blikke var rettet ud mod havet, hvor store coastere lå til. Skumringen faldt på. En efter en tændte skibene deres dæksbelysning og lanterner. I det snart mørke landskab stillede en mand med en pose i hånden sig op på de store kampesten helt nede ved vandet. Ude fra havet nærmede en lille motorbåd sig. Der var en papagtig lyd fra påhængsmotoren. Båden kom frisk ind over den rolige brændinger i den lette aftenvind. Efter et forsøg lagde motorbåden til ved de store sten, hvor manden med plastikposen stod. Han var sikker til bens og sprang efter nogle sekunder ombord på den lille båd. Manden ved styrpinden gav påhængsmotoren gas, og de sejlede væk i mørket, der delvist var oplyst af skæret fra de mange lanterner fra de store coastere. Jeg rejste mig. Jeg var ikke helt klar over hvad jeg havde været vidne til. Sikkert ikke noget ud over det sædvanlige. Men jeg havde alligevel en fornemmelse af at have været vidne til et eller andet.

I had crawled past a wire and over a heap of granite boulders to sit by the coast and look at the sunset over the Manara Sea. The last rays of the sun were glinting in the water and on the way down behind the hive-shaped towers of the city. Further out on the boulders some wild dogs were running around.
I sat there thinking that I might be their next meal. But after a few minutes I understood that they weren’t interested in me, they didn’t really care. Their shifty eyes were directed at the sea where there were a lot of coasters. Twilight fell. One by one the ships lit up their deck lights and lanterns. In the almost dark landscape a man with a bag in each hand stood on the large boulders by the water’s edge. A small motorboat approached from the sea. The outboard motor sounded like cardboard. The boat came breezily over the calm surf in the light evening wind. After a couple of attempts the boat docked by the large stones, where the man with the plastic bags was standing. He was light-footed and after a few seconds he jumped on-board the little boat. The man at the tiller got a move on and they sailed away in the darkness, which was partly lit by the sparkle of the many lanterns on the big coasters. I got up. I didn’t quit know what I had witnessed. It was probably nothing out of the ordinary. But I still had a felling I had witnessed something.